Miasto zamierza usuwać z terenów gminnych pojemniki przeznaczone do zbiórki odzieży używanej, które zostały postawione bez zgody właściciela gruntu. Następnie Miasto będzie wzywać właścicieli pojemników (zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców) do uregulowania należności za usunięcie, przewiezienie do magazynu i przechowywanie pojemnika w wysokości 200 zł za szt. oraz 10 zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojemnika. Czy słusznie uważamy, że ww. czynności nie podlegają przepisom o VAT, ponieważ Miasto nie świadczy usługi ani nie dokonuje dostawy towarów, i w związku z tym opłata nie powinna zawierać tego podatku.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.