Zakład budżetowy Miasta świadczący usługi transportu miejskiego z dniem 01.01.2018 r. zmienia swoja formę prawną na Spółkę z o.o. (100 % udziałów Miasta). Przewiduje się, że przedmiotowa spółka świadczyć będzie na rzecz Miasta- organizatora transportu (które zgodnie z Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązane jest do zapewnienia transportu miejskiego) usługę w powyższym zakresie. Realizacja usługi przebiegać będzie zgodnie z zawarta umową, a płatności nastąpią na podstawie faktur VAT. Jednocześnie Spółka zobowiązana będzie do sprzedaży biletów na komunikacje miejska w imieniu Miasta(Kasy fiskalne Miasta w użyczeniu nieodpłatnym Spółki). Uzyskane wpływy ze sprzedaży biletów będą przekazywane na dochody Miasta w pełnej wysokości. Ponieważ sprzedaż biletów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Miasto będzie uzyskiwało dochody związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.