Gmina na wniosek strony przeprowadza rozgraniczenia. W tym celu zakupuje usługę rozgraniczenia u geodety . Za w/w usługę otrzymujemy fakturę vat. Następnie Gmina kosztami rozgraniczenia obciąża strony postępowania (jest to zwrot kosztów rozgraniczenia). Wobec tego zadajemy powyższe pytanie

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.