Gmina realizuje projekt p.n. ,,Odnawialne źródła energii”, który w 84% kosztów netto dofinansowany jest z EFRR, a pozostałe 16% to wkład własny gminy .Celem projektu jest montaż instalacji wybranego przez siebie urządzenia na na rzecz mieszkańców. Gmina podpisze umowy z mieszkańcami na nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości na których będzie przeprowadzona inwestycja . Przez 5 lat od wykonania montażu instalacji, Gmina będzie ich właścicielem, ponieważ trwałość projektu nie pozwala przekazać urządzeń mieszkańcom na własność, oni będą jedynie ich użytkownikami. Użytkowanie będzie nieodpłatne. Po tym okresie Gmina odsprzeda urządzenia mieszkańcom za symboliczną kwotę (w wyniku amortyzacji wartość urządzeń przez ten okres spadnie praktycznie do zera). W związku z tym zadajemy powyższe pytanie.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.