Gmina realizuje projekt p.n. ,,Odnawialne źródła energii”, który w 84% kosztów netto dofinansowany jest z EFRR, a pozostałe 16% to wkład własny mieszkańców, którzy zdeklarowali się do udziału w kosztach projektu. Wpłata wkładu własnego gwarantuje mieszkańcom montaż instalacji wybranego przez siebie urządzenia. Gmina na rzecz mieszkańców wystawi fv, tym samym opodatkowując ich wkład własny . Przez 5 lat od wykonania montażu instalacji, Gmina będzie ich właścicielem, ponieważ trwałość projektu nie pozwala przekazać urządzeń mieszkańcom na własność, oni będą jedynie ich użytkownikami. Użytkowanie będzie nieodpłatne. Po tym okresie Gmina odsprzeda urządzenia mieszkańcom za symboliczną kwotę (w wyniku amortyzacji wartość urządzeń przez ten okres spadnie praktycznie do zera). W związku z tym zadajemy powyższe pytanie.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.