Przedmiot dzierżawy ma być wykorzystywany wyłącznie na wypas koni. Dzierżawcą jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG, jednakże przedmiot jego działalności nie jest w żaden sposób związany z działalnością rolniczą.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.