Na niektórych szkoleniach prowadzacy twierdzą, że do wyliczania prewskaźnika dla urzędu obsługującego jst przyjmuje się sumę danych ze sprawozdania RB27 S oraz RB 28S pomniejszonych o dochody i wydatki wykonane jednostek podległych urzędowi oraz pozostałe odliczenia wynikające z rozporządzenia. Naszym zdaniem dochody wykonane występują tylko w sprawozdaniu RB 27S i tylko one powinny stanowić podstawę do wyliczania prewskaźnika.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.